اعتباردهی (Accreditation) چیست؟

اعتباردهی (Accreditation) چیست؟

TÜV® جمعه 26ام اردیبهشت 1399

اعتباردهی (Accreditation) چیست؟

اخیراً مشاهده شده که عده‌ای به دلیل عدم اطلاع و دانش کافی، مفاهیم "صدور گواهینامه" و "اعتباردهی" را به نحو نادرست و مخدوش استفاده می‌نمایند.

شرکت توف نُورد ایران براساس رسالت ملی که برای خود قائل است از سال 1379 مفاهیم اعتباردهی را در مباحث متفاوت اعم از

• اعتباردهی مراجع صدور گواهینامه

• اعتباردهی آزمایشگاه‌ها و مراکز تست

در همراهی و همکاری کامل با سازمان ملی استاندارد ایران توسعه داده و برای شکل‌دهی نهاد اعتباردهنده یا مرجع تایید صلاحیت در ایران، ایفای نقش نموده است. کلیه مفاهیم مرتبط با مباحث اعتباردهی در استانداردهای سری ISO17000 مندرج هستند که این استانداردها نیز مورد پذیرش سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته‌اند.

مراجع اعتباردهنده یا تأیید صلاحیت، نهادهای ملی یا دولتی و حاکمیتی در کشورهای متفاوت هستند که براساس قواعد مشخص شده در سطح ملی / منطقه‌ای / بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

این مراجع به عنوان نهاد‌های ملی در کشورهای متفاوت جهان در "مجمع بین‌المللی اعتباردهی (International Accreditation Forum-IAF)" عضویت دارند که نهاد اعتباردهنده ایران (National Accreditation Center of Iran-NACI ) نیز در این مجمع عضویت دارد.

لطفا به لینک زیر توجه شود.

https://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Body_Members_by_Name/52

در اروپای متحد "انجمن همکاری اعتباردهی اروپا ( European Accreditation)"

شکل گرفته که به طور مثال مراجع اعتباردهی مانند:

• DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) در آلمان

• AA (Akkreditierung Austria) در اتریش

• ESYD (Hellenic Accreditation System) در یونان

در آن عضویت دارند. سایر نهادهای اعتباردهی دیگر کشورهای اروپایی نیز در این انجمن حضور دارند. به لینک زیر توجه شود.

https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/

مراجع صدور گواهینامه براساس کشور متبوع و البته نوع فعالیت‌ها و خدمات قابل ارائه خود از مراجع اعتباردهنده در کشورهای متفاوت، اعتبارنامه‌های لازم را دریافت می‌کنند. بنابراین وضعیت قراردادی و حقوقی برای صدور گواهینامه، همواره فی‌مابین سازمان دریافت کننده گواهینامه و مرجع صدور گواهینامه مشخص و تنظیم می‌گردد و در این میان نهادهای اعتباردهی براساس نوع خدمات قابل ارائه، ردیابی تا سطح اعتبار ملی / منطقه‌ای/ بین‌المللی را میسر می‌سازند. براساس ضوابط مجمع بین‌المللی اعتباردهی هیچگونه تفاوتی بین اعضا این مجمع از منظر اعتبار موضوعیت ندارد و همه نهادهای اعتباردهنده به عنوان مراجع ملی و حاکمیتی با سطح اعتباری یکسان براساس توافق‌نامه‌های رسمی از سوی کشورهای مختلف عمل می‌نماید.