پیام جناب دکتر رضایی به مناسبت روز جهانی اعتبار بخشی

پیام جناب دکتر رضایی به مناسبت روز جهانی اعتبار بخشی

TÜV® شنبه 28ام خرداد 1401

پیام جناب دکتر رضایی به مناسبت روز جهانی اعتبار بخشی

با توجه به اهمیت بسیار بالای اعتبار بخشی یا Accreditation در فعالیت‌های ارزیابی انطباق به منظور محافظت از کیفیت، ایمنی، سلامتی و محیط‌زیست به طور کلی زندگی مردم و صنایع فعال در جهان، روز نهم ژوئن هر سال، به عنوان روز جهانی اعتباردهی نامگذاری گردیده است.

فرآیند اعتباربخشی را می توان فرآیندی جهت ایجاد ارزش افزوده نامید، چرا که با کسب این مدرک نه تنها مسئولیت پذیری سازمان در قبال مشتریان نشان داده می شود، بلکه گویای تعهد مدیران نسبت به ارتقای خدمات و محصولات است.

اعتباربخشی به همراه سایر زیرساخت های مدیریت کیفیت مانند استانداردسازی، ارزیابی انطباق و نظارت بر بازار، پایه های فنی مهمی را برای عملکرد جوامع توسعه یافته و در حال توسعه فراهم می کند.